Software-update: Microsoft Edge 93.0.961.38

Microsoft heeft versie 93 van Edge uitgebracht. Deze op Chromium gebaseerde browser is beschikbaar voor Windows 7 en hoger én macOS. Ook zijn er versies voor Android en iOS. In versie 93, die verspreid over verscheidene dagen wordt uitgerold, staat onder meer de optie voor het groeperen van tabbladen nu standaard aan, kan de titelbalk worden verborgen wanneer er van verticale tabbladen gebruikgemaakt wordt en toont de macOS-versie een menubalk voor videos die dat ondersteunen om deze in een apart venster weer te geven. De complete release notes kunnen hier worden gevonden.