Zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd

Op 18 oktober is de zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd, die in nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is ontwikkeld voor heel ondernemend Nederland. Wie de zelf-evaluatie invult, weet of zijn organisatie onder de NIS2-richtlijn valt. Ook wordt duidelijk of de organisatie volgens de NIS2-richtlijn wordt gezien als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie.

Wat is de NIS2?
De NIS2 is een Europese richtlijn die op dit moment, onder aansturing van het ministerie van Justitie en Veiligheid, wordt vertaald naar nationale wetgeving. Lees op de site van de NCTV meer over de inhoud en de bedoeling van de NIS2-richtlijn.

Waarom is de zelf-evaluatie tool ontwikkeld?
De NIS2-richtlijn moet eind 2024 zijn vertaald naar nationale wetgeving, die dan gaat gelden voor alle organisaties die volgens de richtlijn gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk.’ Dat betekent dat deze organisaties een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden op de verplichtingen van de aankomende wetgeving. Vandaar dat de RDI de zelf-evaluatie heeft ontwikkeld, zodat organisaties nu al kunnen inschatten of zij straks ook aan de wet moeten voldoen.

Welke hulp wordt ondernemingen nog meer geboden?
Begin januari 2024 start de internetconsulatie, waarbij organisaties kunnen reageren op de wetteksten die uit de NIS2-richtlijn voortkomen. Hierdoor krijgen ze ook meer inzicht in wat er van hen verwacht wordt, als ze eind 2024 aan de wet moeten voldoen. Binnenkort wordt er meer informatie over deze internetconsultatie gepubliceerd. Dan zal de Rijksoverheid ook handelingsperspectieven bekend maken, die organisaties kunnen helpen bij de voorbereiding op de aankomende wetgeving.

Bron: Rijksinstantie Digitale Infrastructuur