5 tips om uw bedrijf te beschermen tegen cybercriminaliteit

Twee van de drie cyberaanvallen zijn gericht op het mkb. De reden? Mkb-bedrijven zijn relatief eenvoudig te hacken. Wat kunt u als ondernemer doen om het risico op cyberschade te verlagen?

1. Neem cybercriminaliteit serieus

Slechts 1 op de 8 bedrijven is voorbereid op cybercriminaliteit. Terwijl de schade door een hack of datalek wordt geschat op €1,61 miljard op jaarbasis. Bedrijven werken steeds vaker digitaal, plaatsen meer data op (onbeschermde) platformen en werknemers werken vooral online. Probeer uw cybrsecurity daarom als doorlopend proces te zien, dat goed moet worden ingericht, maar ook moet worden onderhouden.

2. Zorg voor een goed wachtwoordbeleid

Veel mkb’ers hebben geen wachtwoordbeleid. Het is belangrijk dat u sterke wachtwoorden kiest, die je vaak aanpast. Installeer bijvoorbeeld een wachtwoordmanager voor je werknemers. Daarmee kunnen ze per applicatie een uniek en sterk wachtwoord instellen. Bovendien is het belangrijk om MFA in te stellen.

3. Informeer uw werknemers

95% van de hacks en datalekken komen voort uit een menselijke fout. Het is dus belangrijk uw werknemers bij uw cyberbeleid te betrekken. Ze zijn namelijk niet altijd alert op de risico’s van cybercriminaliteit, bijvoorbeeld aan de hand van trainingen.

4. Voorkom menselijke fouten

Om schade door menselijke fouten te beperken kunt u een paar simpele maatregelen nemen, bijvoorbeeld om de toegang van werknemers tot bepaalde applicaties en bestanden te beperken. Zodat niet uw hele systeem platligt als een hacker via een werknemer binnenkomt. Blokkeer of verwijder daarnaast ook altijd het account van oude werknemers en stagiaires. En zorg voor een apart wifi-netwerk voor gasten.

5. Zorg voor een goede back-up

Als u geen goede back-ups van uw data heeft, dan kunt u na een cyberaanval waarschijnlijk niet meer bij uw bestanden. Dat kan de continuïteit van uw bedrijfsprocessen in gevaar brengen en nare financiële gevolgen hebben. Zorg dus voor een goed back-up systeem!