Cookies en privacy: bent u op de hoogte?

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand waarin informatie wordt opgeslagen. Dit wordt op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen tijdens het bezoeken van een website. Wanneer u de website later nog een keer bezoekt, wordt deze informatie opgehaald. Ook andere websites kunnen de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn niet te vermijden, omdat anders de website niet goed werkt. Voor de bezoeker kunnen cookies ook handig zijn, bijvoorbeeld omdat hierdoor wordt onthouden in welke taal u websites leest. Uw internetgebruik wordt dus op deze manier bijgehouden. Op deze manier kunnen bedrijven ook hun doelgroep makkelijker bereiken.

Cookies toegestaan

Het plaatsen van cookies is niet altijd verboden. Websites moeten echter in de meeste gevallen wel toestemming vragen en informatie geven over waarvoor de cookies worden gebruikt. Als de cookies noodzakelijk zijn voor de werking van de website of als de website-eigenaar deze gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van zijn website te onderzoeken, mogen er zonder toestemming cookies worden geplaatst.

Bij cookies waarvoor geen toestemming nodig is mag geen inbreuk gemaakt worden op privacy. De website-eigenaar mag de verkregen gegevens niet gebruiken om een profiel op te stellen over uw internetgebruik. Ook mag hij deze informatie niet delen met andere bedrijven.

Toestemming geven

Voordat een website cookies mag plaatsen, moet deze informatie geven hierover. Dat gebeurt in een pop-up of scherm. Hierin kunt u op akkoord klikken, of staat vermeld dat u toestemming geeft als u de website gebruikt. De toestemming wordt op uw computer opgeslagen en geldt zolang u deze cookie hierop heeft staan. Zo hoeft u niet bij elk herhaald bezoek opnieuw toestemming te geven.

Cookies verwijderen

U kunt altijd de toestemming weer intrekken en de cookies verwijderen van uw apparaat. Via de helpfunctie van uw internetbrowser ontdekt u hoe u dit doet.

Geen toestemming geven

Overheidsinstellingen moeten u toegang tot de website verlenen, ook al geeft u aan de cookies niet toe te staan. Andere websites mogen u wel toegang ontlenen als u de cookies weigert.

Telecomwet afschaffen

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) zet zich in om de Telecomwet af te schaffen. Deze wet stelt verplicht dat websites om toestemming moeten vragen om cookies te plaatsen. Actal merkt dat de wet veel ergernis en onnodige regels veroorzaakt. Ook kost het bedrijven veel wegens regeldruk. Veel mensen klikken de toestemmingsmelding weg.

Jaarlijks zorgt de wet voor 7,1 miljoen euro kosten voor bedrijven, meldt Actal. Dat heeft te maken met regeldruk, omdat zij de bezoeker moet informeren over het privacybeleid van de website. Vaak klikken mensen de melding gewoon weg, zonder te kijken. Het idee is om via de browserinstellingen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies bij het bezoeken van websites.

Bits of Freedom (organisatie digitale burgerrechten) is echter tegen de afschaffing, want de wet is er niet voor niets. Voor de wet wist niemand dat ze online gevolgd werden door partijen. Wel vindt de organisatie dat er duidelijker gemaakt moet worden wie hen volgt en wat ze met de gegevens doen.