Hoe staat uw bedrijf ervoor?

Welke software, hardware en diensten heeft u in huis en waarin kunt u nog in verbeteren? TONEC helpt u graag om dit volledig in kaart te brengen en te beoordelen hoe deze onderdelen presteren binnen uw organisatie. Bekijk ook of uw bedrijfscontinuïteit voldoende gewaarborgd is, of u geheel voldoet aan wet- en regelgeving en met welke risico’s u te maken kunt krijgen. Realiseert u zich dat het niet voldoende is om dit alles eenmalig te inventariseren. Uw IT-omgeving is sterk aan verandering onderhevig en het is daarom belangrijk om te weten hoe u ervoor staat.

Neem contact op