IT-security

Veilig digitaal werken is natuurlijk altijd ontzettend belangrijk. Niet
alleen tijdens deze coronacrisis. Maar dit is wel hét moment om echt
eens goed aandacht te hebben voor IT-security. Zeker nu thuis- en op
afstand werken het nieuwe normaal lijkt te gaan worden en de adoptie
daarvan sneller gaat dan verwacht.

Hoe staat jouw bedrijf er voor?
TONEC kan dit voor je in kaart te brengen. Het is namelijk belangrijk
om te weten of je bedrijfscontinuïteit voldoende gewaarborgd is, of je
voldoet aan de privacywetgeving en met welke risico’s je te maken kunt
krijgen. Realiseer je dat het niet voldoende is om dit alles eenmalig te
inventariseren. Je IT-omgeving is sterk aan verandering onderhevig en
je dient continu te weten hoe je ervoor staat.