NIS2, de nieuwe opvolger van de NIS- richtlijn

De Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn, is de opvolger van de NIS-richtlijn. Deze richtlijn is vastgesteld door de Europese Unie (EU) en bedoeld om de cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. De NIS2- richtlijn vergroot de reikwijdte van de NIS-richtlijn door meer sectoren te omvatten. Ook stelt de richtlijn strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor incidenten. De NIS2-richtlijn wordt momenteel vertaald naar Nederlandse wetgeving.

De afgelopen jaren zetten ontwikkelingen als de covid-19-epidemie, de oorlog in Oekraïne, cyberdreigingen en de gevolgen van klimaatverandering, de veiligheid van onze maatschappij en economie in toenemende mate onder druk. In het licht hiervan is er sinds 2020 vanuit de EU gewerkt aan de NIS2-richtlijn. De richtlijn is gericht op het verbeteren van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten.

De NIS2-richtlijn gaat in op de risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s. Dit moet bijdragen aan meer Europese harmonisatie en een hoger niveau van cybersecurity bij bedrijven en organisaties in de EU. Het is de opvolger van de eerste NIS-richtlijn, ook wel bekend als de NIB die in Nederland in 2016 is opgenomen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni).

Lees hier verder om meer te weten te komen over de nieuwe richtlijn.
TONEC kan u helpen bij aanvullende cybersecurity maatregelen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Digitale Overheid